De naam geeft aan dat binnen Artiplu verschillende soorten van kunst onder één paraplu verenigd zijn. De vereniging is opgericht in 1992.

De 17 leden zijn geschoold en veelzijdig in het beoefenen van hun vak en vertegenwoordigen diverse disciplines zoals tekenen, schilderen, grafiek (druktechnieken, w.o. etsen), fotografie, beeldhouwen en keramiek. Ook is er ruimte voor leden die de woordkunst, zoals dichten en schrijven en de muziekkunst, zowel uitvoerend als componerend, beoefenen.

Artiplu brengt kunstenaars uit Leusden en omgeving bijeen, de leden inspireren elkaar op kunstzinnig gebied en zij bevorderen het klimaat van de kunsten in Leusden.

Met acceptatie en respect voor ieders eigenheid steunen en stimuleren de leden elkaar door middel van collegiale consultatie en opbouwende kritiek. Zij komen regelmatig bij elkaar, bekijken en bespreken elkaars werk, organiseren workshops, bezoeken exposities en musea. Tijdens werkweken leren zij elkaar en elkaars werkgebied beter kennen. Bij de samenstelling van het ledenbestand streeft Artiplu naar een veelzijdigheid in kunstuitingen.

Artiplu heeft een groot aantal exposities in en buiten Leusden georganiseerd. De leden exposeren daarnaast ook regelmatig individueel in galerieën, beeldentuinen, publieke ruimtes en bedrijven.

De leden werken vrij (realistisch en abstract) maar velen nemen ook opdrachten aan zoals voor portretten, beelden van klei, brons, steen en staal en voor schilderijen.